Винаги е добре, когато имаме хубаво обяснени и достъпни ресурси за нашите ученици. Тук ви предлагаме един такъв, който можете да комбинирате с кратък тест след урока или друг тип задача. Ако пък...
Винаги е добре, когато имаме хубаво обяснени и достъпни ресурси за нашите ученици. Тук ви предлагаме един такъв, който можете да комбинирате с кратък тест след урока или друг тип задача. Ако пък...
Употребата на платформата Кахут (Kahoot.com) става все по-популярна сред учителите в България. За тези, които не са запознати, сме длъжни да кажем, че това е безплатна (има и платена версия с повече приложения, но може да бъде...
Като учители по история, ние всички знаем колко интересни са плановете от периода. Те са повлияни от събитията в Европа, а Великите сили са директно свързани с тях. С тази задача целим да се опитаме да поставим...
Анализът на различни видове информация е едно от ключовите умения, които практикуваме в часовете по история и цивилизации. Най-често използваните източници са текст или изображение, но напредването на технологиите, онлайн обучението и прогресивното обновяване на материалната база...
На всички нас се налага да пишем оценки от домашна работа. Винаги се питаме - Какво да е домашното, за да е ангажиращо, интересно за учениците ни и ИНТЕРЕСНО ЗА ПРОВЕРКА! Приложението Adobe...
Всички ние обмисляме как да направим часовете по-интересни. Както се казва, да накараме историята да оживее пред нашите ученици. Тук ви предлагаме разработенa ролевa игрa за часовете, отнасяща се до Петър I.
Уменията за анализ на изображение са ключова част от часовете по история и цивилизации в наши дни. До преди 10 години учебниците по история бяха предимно черно-бели, а изображенията в тях често бяха абсолютна екзотика или пък...
Преди „ерата на електронното обучение“ (март 2020 г.) за повечето учители по география и икономика търсенето на електронни карти и картографски ресурси не беше особен проблем. Това се дължи на факта, че такова търсене се случваше основно...