Употребата на платформата Кахут (Kahoot.com) става все по-популярна сред учителите в България. За тези, които не са запознати, сме длъжни да кажем, че това е безплатна (има и платена версия с повече приложения, но може да бъде използвана и напълно безплатно) платформа за създаване на викторини с различни видове въпроси със затворен отговор. Тя предоставя възможност да променяте времето за отговор на всеки въпрос и да добавяте различни изображения и видео източници към въпросите. Викторините отчитат представянето на участниците чрез точков актив, който се формира по два показателя – правилен отговор и време. Това може да превърне часа в изключително интересно състезание.  

Кахут е полезен за часове, посветени на преговор и упражнение, но интегрирането му в уроци за нови знания е по-трудно и изисква повече време и  усилия за подготовка. Друга трудност, с която учителите често се сблъскват, е интегрирането на видеа в своите часове. Често едно на пръв поглед интересно видео може да се окаже напълно безинтересно за учениците и ефектът му да се равнява на 20 минутен монотонен монолог – т.е. нулев. Кахут е средството, чрез което можете да мотивирате учениците да гледат видеото внимателно. 

В тази статия ще ви дадем една идея за това как да интегрирате игра на Кахут с 20 въпроса в урок по история, посветен на последствията от Съединението и хода на Сръбско-българската война, с помощта на две видеа. Задачата е изпробвана в 7. клас и определено работи, но смятам, че е може да бъде подходяща и за 10. клас след някои изменения.  

Задачата: 

Първо обявявате, че учениците ще изгледат две видеа, свързани с темата, и че след видеата ще играят Кахут, който е пряко свързан с тях. Тук е моментът да обявите и евентуална награда за първенците в играта. Така ще мотивирате учениците да са максимално концентрирани: 

 1. Българското военно чудо: Битката при Сливница (6-7 минути) – https://bit.ly/3rYXI8k  

 1. Българското военно чудо: Защитата на Видин (6-7 минути) – https://bit.ly/3ONNIbv  

 1. Следващата стъпка е да пуснете играта на Кахут, като отново напомните, че в края ще има награда – https://bit.ly/3EZyfRg   (10 – 15 минути)  

Предимства:  

 • Тренирате умения за анализ на информация от различни източници – аудио и видео;  
 • Тренирате фотографска памет; 
 • Тренировка за концентрация и функционална грамотност, тъй като задачата изисква слушателите да са концентрирани. Това ще направи учениците по-концентрирани и по-време на вашите беседи и разяснения в следващите часове;    
 • Визуализацията Ви спестява дългия и сложен разказ за причините, хода и последствията от Съединението и военните действия, който често може да бъде нелогичен, неразбираем и безинтересен за подрастващите; 

 • Отсявате важното от маловажното чрез въпросите от играта;  
 • Играта предоставя възможност за проверка на броя правилни отговори на всички участници и кратък анализ за представянето им;  

Възможни проблеми, за които да внимавате: 

 • Ключов е моментът с разясняването на условията на задачата и мотивирането на учениците; 
 • Не допускайте или минимизирайте възможността учениците да си подсказват, защото това ще направи резултата нереален. Дори и учениците да си подсказват не се притеснявайте, тъй като времето за отговор е от ключово значение – тези, които разчитат на подсказване, винаги ще получават по-малко точки, защото са отговорили по-бавно; 

 • Играта винаги създава вълнение и усещане, че дисциплината в часа е изгубена. Творческият безпорядък е неизбежен при игра на Кахут, но трябва да бъде в нормални граници. Контролът след края на играта трябва да се върне отново във ваши ръце – в краен случай използвайте обещаната награда като средство за това. 

Вариантът за задача, който Ви предоставяме, не е идеален, защото, както знаем, всеки клас е напълно различен. Можете да измените заданието в зависимост от вашите нужди и подход. Ще се радваме да получим обратна връзка за това как вие сте го приложили или модифицирали и какви резултатите сте постигнали.