Разкажи ни за себе си в пет изречения:  

Роден съм в град Казанлък. Не бях отличен ученик, но получих добро образование благодарение на учителите в Хуманитарната гимназия. Запалих се по предмета история, когато в 7. клас щях да остана на изпит по история.  Като ученик се занимавах с волейбол в местния клуб, което ме изгради в много отношения. Възпитаник съм на ПУ „Паисий Хилендарски“ и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, където в момента специализирам „Средновековна българска история“. Към момента работя като „селски даскал“ в пловдивско село. 

Защо избра да си учител? 

Избрах да бъда учител по история, защото това е един от начините да се занимавам пряко с предмета история. После осъзнах, че аз съм в позиция, в която мога да променя случващото се в България. Да, както будителите през периода на Възраждането, различните културни дейци, изкуствоведи и не на последно място даскалите. В днешно време учителите имат тази възможност. За жалост, българите сега не желаят толкова много да бъдат възвисени, както тогава.  

Разкажи ни как се справяш с предизвикателствата в училище: 

Имам колеги с по-голям опит, често търся тяхната помощ или съвет. Оглеждам различни гледни точки, търся и контакт с родителите, понякога те като че ли не се интересуват от това какво се случва с децата им в училище. С други родители – точно обратното, получавам подкрепа. 

Сподели с нас един хубав момент от училище: 

Когато допълвах норматива си с часове по изобразително изкуство, успях в доста голяма степен да обединя един „буен“ и разединен 5. клас. Изработвахме щитове, копия мечове. В тези часове учениците работеха с общи усилия и ентусиазъм. Получаваха се доста забавни и образователни моменти.  

Какво би променил в образователната система, ако имаш възможност? 

Доста сложен въпрос, по който всеки е разсъждавал, и както виждаме от постигнатите резултати, малцина са доволните. След 2007 г. и голямата учителска стачка нещата тръгнаха не както трябва. На учителя се дава все по-голяма роля да възпитава, а не да образова. Все повече документи, чрез които да се удостовери извършената дейност. Защо е нужна толкова документация? Изписана хартия в папките ще обогати ли учениците, или ще улесни учителя? Учителската гилдия постоянно е в новинарските погледи. Настройват обществото срещу нас. Какво ще спечелим от необразовани хора? Определено не и „светли бъднини“. 

От какво има нужда според теб българският учител? 

Не искам да бъда многословен. Българският учител има нужда да бъде осъзнат като необходимост. Както се казва в един скеч, че … и даскалите бачкат, за да може ти да учиш! 

Как би мотивирал някого да стане учител?  

Има много начини да промениш бъдещето. Един от тях е, като научиш децата да променят бъдещето. 

Нещо, което искаш да споделиш, или да изразиш мнение?  

Предпочитам да замълча и по този начин да оставя по-добри впечатления. 😀