На всички нас се налага да пишем оценки от домашна работа. Винаги се питаме – Какво да е домашното, за да е ангажиращо, интересно за учениците ни и ИНТЕРЕСНО ЗА ПРОВЕРКА!

Приложението Adobe Spark ни дава именно такава възможност.

То е достъпно напълно безплатно, а от учениците не се изисква да свалят някакви тежки програми или да имат някакви специфични умения. От нас също не се изисква никакво усилие. Е, освен да проверим домашните (ха,ха). Работите си учениците изпращат като линк на имейл, който ние им предоставяме предварително.

Използвайки приложението, учениците могат да изработят видео по всякаква тема.

Това прави подхода идеален за всеки един от учебните предмети.

Единственото, което трябва да направите е да изгледате краткото ръководство, което сме изработили за Вас – ЕТО ГО

Ето какво да направим, за да възложим такова домашно:

 1. Ние гледаме ръководството – ЕТО ГО
 2. Решаваме какви теми ще дадем на учениците си.
 3. Изпращаме ръководството и до тях.
 4. Задаваме краен срок с наш мейл, на който да пратят линковете към готовите видеа.
 5. Пишем шестици 🙂

Силни страни:

 1. Интерактивно за учениците.
 2. Интересно за проверка.
 3. Включваме ИКТ в процеса качествено.
 4. Провокираме креативността на учениците.

Слаби страни:

 1. Някои наши ученици може да нямат достъп по телефон или компютър.
 2. Изисква се постоянен и сигурен достъп на интернет.

ТУК ЩЕ ОТКРИЕТЕ ОЩЕ ИНТЕРЕСНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ