Всички ние обмисляме как да направим часовете по-интересни. Както се казва, да накараме историята да оживее пред нашите ученици.

Тук ви предлагаме разработенa ролевa игрa за часовете, отнасяща се до Петър I.

Чрез нея учениците ще могат да влязат в ролята на исторически психолози и на база детството и ранните години на Петър I да се опитат да предположат какъв ще бъде той като владетел. Дали ще познаят? Идеята е идеална за увод в урока, за да създаде очакване за фактите от самия урок.

Ето ги и инструкциите:

ПЕТЪР I:

Представете си, че сте психолози и следвайте стъпките, за да изпълните задачата:

Съставете психологически профил на Петър I на база детските му години и направете предположение за политиката, която ще води, когато вземе властта. Следвайте посочените стъпки.

  1. Съставете таблица, в която да организирате следната информация – житейски събития, интереси, семейна среда, възможно въздействие върху личността и характера му, предположение за управлението му.  
  2. Сканирайте QR кода с телефона си.
  3. Изгледайте посочената част от видеото (1:44:00 – 1:53:00).
  4. Попълнете таблицата.
  5. Съставете вашето предположение.
  6. След като преминете през цялата тема за Петър I, посочете в проценти до каква степен сте познали как ще се развият събитията. 

Линк към видеото – КЛИК

Съвет: 

  • Когато съставяте предположенията си, не забравяйте да вземете предвид всички фактори, които сте посочили в таблицата. Те ще бъдат вашите аргументи (доказателства).