В допълнение този начин на комуникация дом-училище дава на учениците посланието, че техните родители и учителят им работят в сътрудничество и има консистентност в изискванията към тях и похвалите.

Овластяването на родителите означава да им предоставим знания и умения, които ще подобрят взаимоотношенията родител-дете. Когато използваме споменатата техника, е лесно да създадем еднакви очаквания както от родителите, така и от учителите.

По този начин детето ще получи ясно еднозначно послание за това какво се очаква от него. Когато е наясно с поведението си, детето ще може много по-лесно да го промени в желаната посока. А компонентът на самооценяване ще повиши независимостта и чувството за отговорност у ученика. Усещането за това, че носи отговорност, от своя страна, ще допринесе ученикът да подобри поведението както в училище, така и у дома.

Добре е учителите да адаптират техниките за управление на поведението, така както ще е най-подходящо за самите ученици.

Например – някой родител може да пожелае да адресира конкретно поведение у дома, което да е различно от това, върху което учителят е заложил да работи в класната стая. В този случай учителят би могъл да подкрепи родителите в разписването на индивидуален план за поведение в домашна среда.

Учителите биха могли да овластят родителите като организират обучения, уъркшопи и уебинари, на теми, предложени от родителите. Ако има възможност, може да се провеждат и индивидуални обучения с родителите след часовете или в удобно за двамата време. Учителите могат да помолят родителите да посочат уменията и знанията, които искат да придобият вследствие на тези срещи.

Не бива да забравяме да използваме и технологиите.

Има много начини, по които може да се използва сайтът или групата на класа за предоставяне и обмяна на информация и ресурси. Заедно с други колеги, учителите могат да заснемат кратки видеа как дават инструкции и какви техники за управление на поведението използват в клас, които могат да послужат на родителите у дома. Училището може да се използва за популяризирането на предстоящи събития като: „Вечер, посветена на родителите“, „Фестивал на четенето“, „Семейна олимпиада“ и т.н.

Източник – http://priobshti.se

Към част 1

 


7 дейности, които повишават ангажираността в класната стая.