Към част едно част 1

Статия в 2 стр., 5 мин. време за четене


С цел да сподели идеи с родителите как могат да подкрепят децата въщи, Г-н Морисън решава да изпраща всяка седмица по едно листче „Полезен съвет на седмицата“ (фиг. 1).

Всеки понеделник той дава на учениците листче с конкретен съвет, който да прикрепят в тетрадките си. След това обсъждат написаното, за да могат учениците да се чувстват по-комфортно, когато го споделят със семейството си. Тези съвети очертават начините, по които родителите могат да подкрепят своите деца в образователния процес и включват теми като: стратегии за работа у дома с фокус върху четенето, писането, математическите умения; предложения за структуриране на работното пространство; създаване на навици и рутина за писане на домашни; предложения за забавни проекти, които да бъдат реализирани у дома. Родителите са насърчавани сами да предлагат теми, които намират за полезни.

Посредством тази рамка учителите могат да генерират идеи и да подкрепят родителите в идентифицирането и изпълнението на изпробвани работещи практики вкъщи и в общността.

Измислянето на бързи и простички стратегии, с които да адресираме често срещани родителски и училищни проблеми, може да подобри комуникацията както между учителите и родителите, така и между родителите и децата.

Когато решим да предлагаме на родителите идеи, които да изпробват, това ни провокира да доразвием някои задачи, да ги анализираме на база на получените резултати и да търсим тяхното приложение и вкъщи.

Например – Четенето на кратък абзац няколко пъти е лесна и бърза стратегия, която родителите могат да използват, за да помогнат на детето да подобри уменията си за гладко четене. Учителите могат да направят чек лист със стъпките за изпълнението на тази стратегия и да ги споделят с родителите.

Даването на полезни предложения е друг начин, по който учителите могат да демонстрират своята отдаденост и да подкрепят ангажирането на родителите. Тези идеи ще допринесат и за едно още по-смислено общуване вкъщи.

Ако решите да използвате стратегията „Полезен съвет на седмицата“, можете да подадете тази информация и посредством имейл, да използвате уебсайта на класа и да направите специална секция. Можете да закачите съобщението до вратата на класната стая или друго място за полезна информация или да го впишете в специална тетрадка на ученика.

Стъпка 6. Овластяване и даване на възможности

Всеки месец от учебната година всички училища в областта, където се намира и училището на г-н Морисън, се фокусират върху определена ценност или човешко качество и включват темата в уроците. Това може да е тема като: уважение, достойнство, доброта и т.н. В духа на дейностите на училищата в областта, г-н Морисън създава „План за управление на поведението“.  Той използва 4 думи, с които да характеризира очакванията си за поведението на учениците и създава „Проучване за поведението у дома“. Всеки ден учениците оценяват сами своето поведение, използвайки този чек лист. След това го попълва и учителят като пише дали е съгласен или не с това, което ученикът е попълнил. Следва обсъждане.

Г-н Морисън решава да включи и родителите като използва техниката, наречена „мост на поведението“. За да включи и родителите в процеса на оценяване на поведението и да насърчи отговорността на учениците, той решава да дообогати проучването и да добави още един въпросник – „Поведението у дома“, което да съпостави с „Поведението в училище“. Учениците започват да попълват и двата въпросника в понеделник сутрин (фиг.2).

„Поведение в училище“ Показатели „Поведение вкъщи“
П В С Ч П П В С Ч П
Ученик Уважение: Уважавам себе си и се отнасям към другите учтиво и с внимание. Ученик
Учител Родител
Ученик Отговорност: Полагам всички усилия, когато върша дадена задача и съм отговорен за думите и делата си. Ученик
Учител Родител
Ученик Самоконтрол: Умея да владея емоциите си и се държа добре. Ученик
Учител Родител
Ученик Сътрудничество: Общувам добре с другите и работим заедно. Ученик
Учител Родител

 

Учениците и г-н Морисън попълват въпросника „Поведение в училище“ ежеседмично, а заедно с родителите си попълват „Поведение вкъщи“ /всяка неделя. След това децата споделят с г-н Морисън теста от вкъщи и  съответно с родителите – теста от училище. Ако има съвпадения, получават награда или поощрение.