Успешната комуникация с родители, подобряваща участието им в училищния живот.

Част I Как да привлечем родителите не само в случаите, когато има проблем? Какви са бариерите пред родителите да идват в училище и как да ги преодолеем? Преди всичко трябва да разберем ползите от това родителите да участват в училищния живот и да бъдат ангажирани. Статията представя стъпков модел, чрез който учителите могат да развият и … Continue reading Успешната комуникация с родители, подобряваща участието им в училищния живот.