Част I

Как да привлечем родителите не само в случаите, когато има проблем? Какви са бариерите пред родителите да идват в училище и как да ги преодолеем?

Преди всичко трябва да разберем ползите от това родителите да участват в училищния живот и да бъдат ангажирани.

Статията представя стъпков модел, чрез който учителите могат да развият и приложат техники за фасилитиране и организиране на партньорство с родителите на различни нива и по различни начини. Предложените стратегии са особено подходящи за начален етап, в училища, които са припознали принципите на приобщаващото образование. Повечето техники могат да се прилагат и от общообразователни и ресурсни учители в прогимназиален и гимназиален етап.

В тази статия думата „родител“ се отнася до всички членове на семейството или хората, които полагат грижи за детето и имат отношение към образованието му.

Статия в 2 стр., 5 мин. време за четене


Започваме с една история, която може би ще ни се стори позната:

Г-н Морисън е за първа година в основното училище в Брайтсайд. На първия учебен ден той идва облечен в новия си костюм, усмихнат и готов за едно различно начало. Вълнува се да се запознае с родителите на своите 20 ученици. От няколко дни повтаря имената на своите ученици и техните родители, за да ги запомни и да се представи добре на първата среща.  Знае, че обръщайки се по име към тях, посланието му ще звучи много по-лично и специално. За негова изненада обаче само 3-ма от родителите идват на уговорената среща в неговия кабинет. Останал сам след кратките разговори, г-н Морисън се чувства напълно загубен. „Какво не направих както трябва?“, после размишлява: „Може би за всеки родител трябва специален подход. Да, опитът да бъдат включени родителите по традиционния начин не работи, старомоден е. Ние като специалисти трябва да сме в крак с промените, да поканим родителите да участват и да се чувстват ангажирани, по начин който е удобен и възможен и за тях самите, а не само за училището като институция.“

Г-н Морисън осъзнава колко важно е за него и работата му да успее да включи родителите в училищния живот, така че той набелязва план, по който това да стане възможно.

Стъпка 1. Изграждане на партньорство:

Въвличането на родителите в обучението на тяхното дете изисква проактивно общуване. За да се изгради истинско, смислено партньорство е необходим предварително планиран, съзнателен подход. Смисленото общуване започва със създаването на отношение на доверие и взаимно разбиране. Родителите трябва да знаят, че могат да разчитат на учителите, а създаването на това доверие изисква учителите да пренебрегнат своите предразсъдъци и нагласи, културни норми и разбирания.

Важно е да изградите тази връзка като имате предвид специфични, измерими цели.

Учителите могат да идентифицират две или три области и по няколко стратегии, към които да адресират всяка една от тях. След това е важно да си зададат въпроса: „Как разбирам, че това работи?“ Например целта може да е „да се подобри общуването посредством изпращане на ежемесечни бюлетини, седмични имейли за прогреса на детето и т.н.“ Можете да направите таблица, където да проследите тези Ваши усилия, колко от родителите Ви отговарят, колко не. След като оцените това, ще прецените дали да използвате тази стратегия или да търсите друга.

Стъпка 2. Включване на родителите. Повишаване на тяхната ангажираност.

Г-н Морисън решава да изследва ангажираността на родителите. Какъв по-добър начин от това да им предостави възможност да споделят своето мнение за участието си в училищния живот. Той им изпраща анкета с 5 въпроса, свързани с темата комуникации и технологии. Създава и специална уеб страница на класа като обособява и място за дискусии, където всеки да може да публикува своите въпроси или коментари за училищните дейности. Поставя си за цел да има активни всяка седмица поне 50% от родителите. Заедно с учениците правят страницата по-интерактивна.

Вслушването и вземането предвид на мнението на всички родители е ключово за съвместната работа на учителя с родителите. Подобна анкета би повишила ангажираността на семействата. Днешните технологии дават много варианти за това. SurveyMonkey и GoogleForms. Можете да използвате и класическия начин с лист и химикал. Смисълът на това е да включите родителите, да се допитате до тях и да им покажете, че тяхното мнение и участие имат значение.

След като веднъж сте осъществили връзка с родителите и сте ги накарали да се чувстват включени, може да започнете работата си по същество.

Това общуване с родителите може да започне още преди началото на учебната година като им изпратите въвеждащо писмо с информация за Вас, за планираните училищни и извънкласни дейности, за празници и други важни събития. Бихте могли, заедно с това писмо, да им изпратите и първоначално запитване как предпочитат да комуникират с Вас – посредством имейл, по телефона, с текстови съобщения или на среща с Вас. Подгответе и пликове, в които родителите да сложат и запечатат попълнените въпросници. Ако прецените, добавете и марки, за да Ви ги пратят обратно по пощата. Можете да ги пратите и по учениците, разбира се.

Събраната конкретна информация ще повиши шансовете Ви за успех в комуникацията с родителите.