Статия в 2 стр., 5 мин. за четене.

Образованието обикновено е една от последните сфери, които приемат големите промени, и въпреки че много индустрии отдавна вече разчитат на технологиите, в образователната система тези промени се случват с известно забавяне. Придържането към стари методи и практики обаче не винаги е най-добрият вариант.

За щастие има и учители, които предприемат стъпки, за да променят начина, по който подават на задачи и оценяват учениците. Промени се правят и в самите класните стаи. Хубаво би било, ако станат по-често използвана практика, за да може цялата образователна система да догони времето на своите възпитаници.

Тук ще разгледаме тенденциите, които оказват най-голямо влияние върху образованието в наши дни:

Източник: Под моста


Изкуствен интелект като част от образованието:

о

Използването на изкуствен интелект в образователната система вече е доказано полезно. Един от начините за това е внедряването на чат-ботове в училищната система. Тъй като работят с разпознаване на всеки език, те на практика могат да бъдат използвани от всяко кътче на планетата и имат човешката способност да отговарят на въпроси за домашната работа, да помагат на учениците при изготвяне на курсови работи и да облекчат работата на учителя.

Други приложения на изкуствения интелект в образованието включват персонализиране на обучението спрямо нуждите на всеки ученик, оценяване на качеството и съдържанието на учебната програма и улесняване на индивидуалното обучение чрез използване на различни програми. Важно е да отбележим, че технологиите не целят да заместят ролята на учителя, а само да я допълни. 

Обучение според индивидуалните нужди:

Днес повече отвсякога имаме възможност да персонализираме обучението с помощта на технологиите. От избора на училище – държавно, частно, виртуално – образованието може да бъде съобразено с нуждите на всеки човек. Смесеното обучение (традиционно и дигитално) дава повече отговорност на ученика, тъй като включва по-малко комуникация с учители и повече самоинициативност и различни методи на обучение. То е пример за това как учениците могат да контролират определени елементи от своето учене чрез вземане на решения като това с какъв ход да преминат през материала.

Адаптивното обучение е подобно на смесеното, тъй като също така позволява на учениците да вземат решения за времевата рамка и пътя на тяхното обучение. Адаптивната технология събира информация за поведението на учениците, когато те отговарят на въпроси, и впоследствие използва тази информация, за да адаптира процеса на обучение спрямо техния ритъм и възможности.

Образователните инструменти непрекъснато анализират данните за учениците в реално време и взимат решения за по-нататъшното обучение на базата на тези данни. Промяната може да е в съдържанието или реда на уменията, които ученикът трябва да усвои в зависимост от това как самият той учи.

Gamification – играта като част от обучението:

игрите в образованието

Игрите и образованието се сблъскват, когато класните стаи използват игри като инструмент на обучение. Доказано е, че от най-ранна детска възраст децата учат най-добре, когато играят. Именно играта ги подготвя за живота и изгражда голяма част от социалните им умения. И е факт, че игровата технология прави обучението много по-вълнуващо и интерактивно.

Тъй като технологията напредва, тя все по-често се използва за подобряване на образователните игри във всяка дисциплина. Виртуалните светове на игрите предоставят уникална възможност на учениците да усвоят нови знания и да взимат решения, като идентифицират препятствия, обмислят различни гледни точки и репетират различни отговори . Тъй като тези игри осигуряват незабавна обратна връзка, учениците са вътрешно мотивирани да продължат да ги играят и да усъвършенстват уменията си.