Галерия с отговори: 

Това е една интересна и нетрадиционна практика за мотивация.

Пример – След като учениците напишат отговорите на задачите си вие можете да ги поставите на стената, за да оформите импровизирана галерия.

Така след теста всички могат да се разходят и да разгледат отговорите на съучениците си, за да ги сравнят със своите.

Къде е уловката? Учениците винаги търсят одобрението на другите, така че ще се постараят доста, за да се подготвят хубаво за теста и другите да видят успеха им.

Намери своето съвпадение:

Това е друга дейност, която ще привлече учениците към случващото се в класа и ще ги накара да се движат, а не да стоят статични.

Раздайте една карта на всеки ученик в класа и после ги инструктирайте да намерят своето съвпадение. Тоест – Да намерят съученика, който държи карта, която съвпада с тази на търсещия.

Пример – Можете да направите това по много начини. Например с думи, които се римуват, синоними или антоними. Още по-интересно е с по-големите ученици, когато можете да приложите този метод за решаване на определен научен проблем или задача.

Диктовка: 

Тя е много ефективна защото е много ангажираща за учениците. Методът е класически, но пък винаги дава добри резултати. Този метод включва всички възприятия – слухови, зрителни, кинестетични и аудиални. Това е така, защото учениците могат да чуят, напишат и изговорят това, което пишат.


7 дейности, които повишават ангажираността в класната стая.