Приятели, ето го и продължението на предишната статия.🙂 Ето ги и новите 7 практики, които са още по-интересни, приятно четене.

Статия в 2 стр., 4 мин. за четене!


Само една дума:

Въпреки че това е една активност, с която учителите не са много запознати, това е много ефективен начин за учениците да обработят това, което са научили.

Пример – След като обясните нов материал, помолете учениците си да запишат една дума, за да обобщят този материал. Може би си мислите, че записването на една дума е прекалено опростено. Това всъщност изисква доста мисловни процеси. Например синтез и креативност. Особено, ако изискате от тях да обяснят защо са избрали именно тази дума.

Това може да бъде направено върху лист или в тетрадка.

Бързо рисуване: 

Тази дейност е страхотна за ученици, които учат чрез визуален контакт (т.нар визуали) или малки ученици, които все още не са усвоили писането.

Пример – След като изучите дадено понятие или тема, помолете учениците да направят бърза рисунка на темата или понятието.

3-2-1:

Тази дейност е много бърза, така че е префектна, когато сте притиснати от времето, но все пак трябва да дадете възможност на учениците да обобщят материала.

Пример – Първо им дайте задачата да напишат три факта, които са научили по темата. След това, два въпроса, на които все още не могат да отговорят по темата. Накрая, инструктирайте ги да напишат едно мнение по материала.

От А до Я:

Резюмирането на наученото е страхотно! Тази дейност може да се изпълни индивидуално или по двойки.

Пример – Инструктирайте учениците да напишат дума или изречение отнасящо се до урока с всяка буква от азбуката. Ще се получи изключително забавна ситуация. Разбира се идеята не е да се използва всяка буква, а да се опитат да се сетят за колкото може повече неща от урока.