В прединдустриалната фаза, когато индустрията е просто ръчна работа на занаятчийско ниво, учебните процеси разчитат главно на прости неща като плочката, роговата книга, черната дъска и тебешира. Образователната технология по това време използва основно прости помощни средства като диаграми и картини. 1873 г. може да се счита за ориентир в ранната история на технологията на образованието или аудио-визуалното образование. Смята се, че по това време е организирано голямо изложение във Виена, на което американско училище печели възхищението на всички участници с изложба на карти, диаграми, учебници и други помагала.

МонтесориМария Монтесори (1870-1952 г.), световноизвестен педагог и автор на метода Монтесори, оказва динамично въздействие върху образователната технология чрез разработването на класифицирани материали, предназначени да осигурят подходящо образование за всяко дете. Мария Монтесори променя изцяло образователната система, фокусирайки се върху индивидуалните нужди на деца и подготвяйки за тях среда, която да им помогне да се адаптират по-лесно в реалния свят. Нейната методология поставя началото на модерните методи за обучение.

През 1833 г. дизайнът на Чарлс Бабъдж за компютърно устройство поставя основата на модерния компютър и през 1943 г. първата компютърна машина е създадена от International Business Machines Corporation в САЩ. За първи път компютърно устройство (CAI) функционира по същество като учител, а от 1974 г. насам компютрите са масово използвани в образованието в училищата, колежите и университетите.

Класната стаяВ края на Втората световна война американската армия започва да използва проектори за обучение в продължение на дълги години, докато не са заменени от електронни проектори и софтуери за презентации като Powerpoint около 1990 г.С разработването на уеб базирани системи за управление на обучението в средата на 90-те години, текстовата комуникация, основно дигитализирана, се превръща в основна комуникационна среда за базирано обучение в Интернет, което се развива с всяка минута.

Индустрията и образованието

Началото на XIX век бележи забележителни промени в областта на образованието. С началото на радиото във Великобритания, то започва да се излъчва в училищата и оттогава приносът му към конвенционалното образование е значителен. По това време около 98% от училищата в Обединеното кралство са оборудвани с радиостанции, а учениците се радват на ежедневни образователни и развлекателни програми.

Класната стаяСлед радиото идва ред и на „черния“ екран и въпреки че първото телевизионно излъчване се случва в Германия още през 1929г. , телевизията започва да се използва предимно за програми за развлечения през 1950 г. От 1960г. телевизията се използва за образователни цели, дори и в детски градини.

През 1950 г. Бринмор, в Англия, започват първите образователни технологични стъпки. През 1960 г., в резултат на индустриалната революция в Америка и Русия, други страни също започват да напредват в областта на образователните технологии.

През 50-те години на миналия век, когато недостигът на учители в САЩ в значителен, нуждата от технологично обучение нараства все повече. Д-р Алвин С. Еврих и малко по-късно неговият сътрудник д-р Александър Й. Стодърд въвеждат технологичното масово производство в Америка. Електрониката е основната технология, разработена в началото на 21-ви век и най-голямата промяна на нашето време.

Класната стаяУчебната стая днес е компютърна зала с редици студенти, използващи интернет на лаптопи или джобни компютри, или дори виртуална класна стая. Обучават се чрез видеа, подкастове и интерактивни материали. Бързите технологични промени в областта на образованието въведоха съвсем нови начини за преподаване и учене. Но несъмнено технологичните промени мотивират и учителите да имат достъп до разнообразна информация в световен мащаб чрез интернет, да усъвършенстват своите уроци, както и да ги направят още по-компетентни професионалисти в своята област.

И така от каменната ера до днес образованието се променя ръка за ръка с човечеството – отговаряйки на неговите нужди, темпове на развитие и специфика на времето. Промените, които настъпват по целия свят, скоро ще бъдат факт и у нас. И докато в САЩ вече дори специалности като Медицина могат да бъдат преподавани дигитално, ние започваме с малки стъпки в най-важните години от образованието. И макар споровете за положителните страни на дигитализацията да са грандиозни, едно е сигурно – възможностите, които разкриват технологиите са необятни.

Автор – Емилия Найденова


7 дейности, които повишават ангажираността в класната стая.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here