Таен отговор:

Това е страхотна възможност за ученици, които не са сигурни в своя отговор.

Подсказка: Това е перфектен метод за онези ученици, които се оглеждат, за да вземат решение какво да направят, когато приложите тактиката с палците или ставането и сядането. Те обикновено чакат да видят кой и кога ще се изправи и избират кога да станат. 

За да изпълните упражнението правилно, инструктирайте учениците да поставят ръцете си близо до гърдите си и да задържат определен брой пръсти. Броят пръсти се определя от отговора им. Гледайки към учителя, за тях ще е много трудно да копират отговора на ученик в съседство.

Палци горе, палци долу: 

Инструктирайте учениците да вдигнат пали горе, ако са съгласни (разбрали) или да ги свалят долу, ако не са съгласни (не са разбрали). Това е много бърз начин да видим как се справят нашите учениците.

Забележка: Съществува възможност част от учениците да вдигнат палци горе, за да “не ги занимавате” :). Спокойно, все ще се намерят и честни ученици. Заради тях ще обясните още веднъж и благодарение на тях всички ще чуят още веднъж нужното.

Помисли-обсъди-сподели:

Страхотна възможност за учениците да спрат за малко и да обмислят това, което току-що са научили.

Пример – Задайте на класа въпрос, който те първо трябва да обмислят. После им дайте възможност да го обсъдят с човека до тях. След като вече са дискутирали, дайте им възможност да го споделят с класа. Давайки им такова време, вие им позволявате заедно да се въвлекат в ученето.

Бързи записки: 

Изследвания показват, че правилното съотношение между преподаване и обратна връзка за наученото е десет към две. Това означава, че на всеки десет минути преподаване учителят трябва да дава на учениците 2 минути за осмисляне на наученото.

Тази активност е перфектен начин да дадете на учениците това време.

Пример – Учителят задава въпрос относно тема или понятие, което токущо е било предадено. След това ученикът съставя писмен отговор и го споделя със съседа си по чин. Може да бъде поканен да го сподели и с целия клас. 


5 ефективни метода на преподаване – предимства и недостатъци!

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here