Приятели, продължаваме да публикуваме статии, които вярваме, че ще помогнат на всеки от нас в класната стая. Ето 7 много интересни дейности, които може би ползвате, а може би ще откриете и нещо ново 🙂 Очакват ви още 7 такива в допълнение към тази статия.

Статия в 2 стр., 5 мин. за четене!


Всички знаем, че обучението не означава да излезеш пред класа и да преподадеш очаквания материал.

преподаването може да бъде много повече от това 🙂 

Ние трябва да правим много повече, за да ангажираме учениците и да те да вземат активна роля в ученето. Проучване показва, че учениците чиито учители прекарват много време в говорене са по-малко ангажирани, когато се преподава.

Добрата новина е че има много дейности за класната стая, които ще ви позволят да прекарвате по-малко време в говорене и повече време, в което ангажирате учениците си.

Предлагаме ви списък от 7 стратегии за ангажиране учениците, които можете да използвате, за да повишите общата ангажираност на класа.


Предварителен тест с партньор:

Преди да раздадете предварителния тест, кажете на учениците си, че той няма да бъде оценяван. Това е страхотен метод, когато подготвяте учениците не само за контролно, но и за много важен тест. Така ще намалите притеснението и ще повишите ангажираността. Разделете учениците по двойки за тази дейност и им раздайте едни и същи материали за него.

По време на предварителния тест обикаляйте в стаята и така ще можете да прецените имат ли нужда от помощ учениците и да им разясните непознати неща по материала.

Уверете се, че предварителният тест е много близък до реалния тест, защото така ще можете да видите каква част от материала и усвоен в следствие от този метод.

Сядане и ставане:

Съвет: Не се притеснявайте, че може да изглежда странно отстрани. Тези неща се харесват на учениците и добавят забавна нотка в часа, а и ще се уверите, че работи 🙂 

Учителят може да използва този метод, за да диференцира учениците. Например да ги раздели на две групи, за да провери дали разбират термин, понятие, определение и т.н.

Например – Ако учителят се опитва да научи учениците да разграничават сказуемо от допълнение, той ще даде инструкция на учениците да станат, ако определена дума е сказуемо или да останат седнали, ако е допълнение

Това е перефектен начин бързо да разберете каква част от класа наистина разбира за какво говорите.

Карти за реакция:

Това е друг много добър метод да приобщите учениците към случващото се в клас. Можете да използвате за всякакъв набор от реакции – съгласен/ не съм съгласен, вярно/грешно, да/не, множествен избор или емоции.

Например – Когато четете книга заедно, учителят може да спре четенето за момент и да ги попита “как се чувства героят в дадената ситуация”. Тогава учениците могат да изберат карта с определена емоция. За да провери дали внимават, учителят винаги може да изпозлва въпроса “защо избра тази карта”.