Какъв е твоят метод на преподаване? Ето тук ви предлагаме 5 ефективни метода на преподаване за вашата класна стая, както и техните предимства и недостатъци.

Статия в 2 стр., 5 мин. за четене


Какво трябва да знаете за вашия стил на преподаване?

Въпреки че задачата на учителя не е да забавалява ученците, жизнено важно е те да бъдат включени в учебния процес. Избирането на стил, който отговаря на нуждите на различни ученици и на различни нива на обучение, започва с лична самооценка – силните и слабите страни на учителя.  Тъй като те развиват стиловете си на преподаване и ги интегрират с ефективни управленски умения в класната стая, учителите постепенно научават какво работи най-добре за тях като личности и учебни програми, които имат.

Авторитетът или “лекционният стил”:

Моделът на авторитетите е насочен към учителя и често е съпътстван с лекционно поднасяне на материала по темата или еднопосочни презентации. От учениците се очаква да водят бележки и да приемат информацията.

Предимства  Този стил е приемлив за определени дисциплини и аудитории. Предимно част от висши учебни заведения, където се поднася информация на по-високо ниво и на повече хора.

Недостатъци  Този модел не е много сигурен при работа с деца, защото тук липсва връзка с учителя. Освен това той може да се окаже малко досаден. Именно затова той се препоръчва при работа с по-големи и тясно ориентирани ученици или студенти.

Демонстраторът или “треньорският стил”:

Демонстраторът като цяло запазва ролята на авторитетът, но той ясно показва на учениците какво точно трябва да знаят. Уроците най-често са съпътствани с мултимедийни презентации, дейности и демонстрации.

Предимства – Този стил дава възможност на учителя да включи различни дейности в уроците си, а също така и презентации.

Недостатъци – Към него по-трудно могат да се приспособят всички ученици в големите класни стаи.

Водещият или “активният стил”:

Този тип преподаващи насърчават самообучението (достигането до познание чрез извършване на определена дейност от ученика в самостоятелна форма). Така те трябва да развият критично мислене и да запаметят знанията, а също така да се научат да се самоконтролират. Разбира се учителят насочва, отговаря на въпроси и дава наставления – води ги към познанието.

Предимства – Този стил помага на учениците да задават въпроси и да развият умения за намиране на отговори и решения чрез проучване. Това е идеалният стил за преподаване на науки.