11 предложения за използване на телефоните в училище! (обновено)

От дълго време се говори за използване на телефоните активно в час, но това да бъде конструктивно, а по възможност и забавно. Ето няколко предложения за това. Може би сте пробвали повечето, но може да се получи една добра обмяна на опит 🙂 Новата информация е отбелязана с червено. Не разпечатвайте, а правете PDF файлове, … Continue reading 11 предложения за използване на телефоните в училище! (обновено)