Приятели, предлагаме ви един интересен разказ на американка, която е успяла да сравни двете образователни системи. Прочетете следващите редове и се запознайте с нейните впечатления. Както самата тя казва, опитва се да бъде максимално обективна.

Ако има един въпрос, който ми е задаван изключително много, то това е – Как ще сравниш американските и руските училища? Отговорът е едновременно сложен и прост.

Простият отговор: “Руското и американското образование са забележително еднакви с някои различия”.

Някои от приликите включват опасения за адекватното финансиране, намалянето на уважението към учителите, качеството на учителите, заплащането на учителите, учебните планове и диференциация. Основният курс от предмети, през който преминават учениците се състои от – математика, четене, науки (химия, физика и т.н.) и история.

Както в Америка, руските ученици са загрижени за социалния си живот, за това коя е най-голямата поп звезда, подкрепят своите любими отбори.

Учителите и на двете места за загрижени да предават по възможно най-добрия начин своите инструкции, за живота на своите ученици, да отговарят на стандартите и да изпълнят всичко в кратките срокове, които имат.

Някои от видимите разлики включват стойката и поведението на учениците в класните стаи, как са организирани училищата и храната, която консумират.

“Сложният отговор е, че това е СЛОЖНО!”

Сложните части са там, където става трудно! Част от това, което пиша тук може да звучи като критика, но се опитвам да предам наблюденията си по възможно най-неосъдителния начин, по който мога. В крайна сметка не мога да кажа, че едната система е по-добра от другата.

Мога обаче да говоря за някои от очевидните философски различния в образователните системи, които видях. Моля, помнете, че аз съм продукт на американската система и може би имам някои пристрастия. Ще се опитам да огранича този пост до 3 основни разлики.

Наблюдавани разлики №1

запомняне срещу решаване на проблеми чрез творчество: 

В САЩ повечето от нашите инструкции са фокусирани върху учениците. Не просто върху решаването на проблем или изучаването на определен процес, а най-вече върху разбирането на въпроса “ЗАЩО”, който се крие зад решаването на проблема.

Например, когато учим математика, нашите ученици не само учат таблицата за умножение. Те използват практически задачи, за да представят физически действието умножение. Научават се как да умножават по много различни начини. Висчко това с цел да разберат защо умножението работи по този начин.

В Русия фокусът пада най-вече върху получаването на правилни отговори и познаването на факти. Един пример за това е споменат от друг учител. Ето какво казва тя:

“Аз наблюдавах лабораторно упражнение в руски лицей. Асистентът в лабораторията (училищен служите, а не учител) подготви целия инвентар и измери всички химикали предварително. В подходящия момент учителят поведе учениците по стъпките на експеримента. Учениците изпълняваха заданието по двойки. Те изпълниха всички стъпки в перфектна хореография. Нямаха очила и не почистиха след себе си. Лабораторният асистент щеше да направи това. “

След това тя продължава да говори за това как учениците успели да извлекат много директни факти за химическите вещества и техните свойства.

За сравнение, в нейната класна стая (на учителката, разказваща за лицея), от учениците би се очаквало да направят всички смесвания на вещества сами. Да съставят хипотези за това какво се е случило по време на експеримента и да оценят ефективността (успехът на самия експеримент и своите действия).

Друга критика, която чух в обикновен разговор с други американски учители беше, че учителите в Русия бързат да преминат през всички теми, но никога не задълбават в тях.

Осъзнавам защо тази критика може да се окаже истина, особено когато видя класове, където има толкова много запомняне. Въпреки това, същата критика може да бъде приложена и към американските училища. Нашите ученици са изправени пред толкова много предмети в процеса на обучение, че понякога са в опасност да се превърнат в “компетентни в много теми, но специалисти в нищо”.

Всички руски ученици, с които разговарях, имаха невероятен запас от знания и факти, които можеха да изкажат. Забелязах обаче друга разлика, която изглежда може да се отнесе към спора “запаметяване срещу  разрешаване на проблем”.

В САЩ, в нашия подготвителен учителски курс, ние сме обучавани и окуражавани да използваме таксономията на Блум. По-специално нейните три най-горни нива – анализ, синтез и оценка. Указанията в много от училищата в Русия, където успях да наблюдавам уроци, са насочени към по-ниските три умения – знание, разбиране и приложение.

Очаквайте втората част от този увлекателен разказ, за да разберете за другите две основни разлики в двете образователни системи 🙂 

източник – http://globallanguagelearners.weebly.com/russia-travel-blog/the-russian-educational-system-vs-the-american-system


Образованието в Непал – Една от най-младите образователни системи!