Разкажи ни за себе си в пет изречения: 

Аз съм на 56 години. Имам дъщеря на 18 години и съпруг, които разбират трудностите в професията ми, и ме подкрепят. Обичам професията си, предизвикателствата в нея. Дразня се от бюрокрацията, която пречи на същинската ни работа с децата. Страхувам се от това, че професията застарява и няма млади мотивирани учители.

Защо избра да си учител?

Тази професия ми помага да споделям това, което знам, и да се уча всеки ден. Това ме прави щастлива.

Разкажи ни как преминава един той час, как се справяш с предизвикателствата?

Преподавам английски език в среден курс, 5-7 клас, може би най-трудната възраст. Всеки ден в училище е различен. Разочарованията днес се сменят с удовлетвореност утре, предизвикателствата са ежедневие.

Това не само прави живота ми интересен, но ме и кара да се чувствам нужна. И въпреки че често се чувствам безсилна, не бих могла да работя нещо друго.

Сподели с нас един хубав момент от училище (твой час, събитие, просто интересен момент)

Харесвам работата по проекти, които увличат и децата в интересни занимания. Тази година работим по проект за популяризиране на някои мобилни образователни приложения.

В нашето училище от 2 години работим с https://kahoot.com/. Учениците не просто са участници в уроците, които аз правя с тази платформа, но и сами създават свои „кахути“ (quizes), които представят пред съучениците си. Кахут, който ученици от различни класове съставиха заедно, например, е публичен и вече има почти 8 000 изигравания по цял свят.

От какво има нужда според теб българският учител? 

Открий страхотни интервюта тук

Трябва повече доверие, да ни оставят да работим на спокойствие, без излишна бумащина. И да ни дадат възможност да сме по-креативни, което означава и да ни позволят понякога и да грешим.

Какво би променил в образователната система, ако имаш възможност?

Честно казано, не знам. Нямам самочувствието да променям системата, но бих искала да мога да променям собствената си работа, да мога да влагам повече креативност. И ми се ще системата, ако не ми помага, поне да не ми пречи.

Как би мотивирала някого да стане учител? 

Професията е приключение, но и истинско предизвикателство. Чудесно би било, ако се и заплащаше по-достойно.

Нещо, което искаш да споделиш или да изразиш мнение? 

Беше удоволствие за мен да отговоря на тези въпроси, защото се замислих за същността на учителската професия, поне така, както я виждам аз. Харесвам идеята за тази група, която е още една възможност да общуваме и да споделяме. Желая успех!


Рая Ганева – Да се раздаваш докрай, това улавят детските радари!