Видео уроци по биология и медицина вече достъпни за българските деца

2453

 

Над 500 видео урока по биология и здраве, и медицина от световната интернет платформа за безплатно обучение Кан Академия бяха преведени на български език в рамките на няколко месеца.

Кой стои зад инициативата?

Зад инициативата стои сдружение “Образование без раници” и негов екип от преводачи и доброволци, отдадени на каузата за безплатно образование на световно ниво.

Проектът стана възможен с подкрепата на Обществения борд на TELUS International Europe. Всички видеоуроци по биология вече са публикувани на сайта на българската Кан Академия, а скоро ще бъдат публикувани и тези по здраве и медицина.

Сдружение “Образование без раници” подпомага осъвременяването на образованието в България. Създава алтернативни образователни и културни ресурси на български, предимно в интернет.

Основен негов проект е преводът и локализацията на Кан Академията (Khan Academy) – най-голямата безплатна образователна платформа в света. С Кан Академия “всеки може да научи всичко” и така да се подготви по-ефективно за живота.

Платформата дава равен образователен шансна все повече деца, които увеличават своите възможности за реализация и развитие до глобално конкурентно ниво. Кан Академията в оригинал на английски предлага съдържание по повечето общообразователни предмети.

Съдържанието по биология, преведено благодарение на подкрепата на Обществения борд на Telus International Europe, допринася също и за по-висока здравна култура. Спомага за здравословен начин на живот, съзнателност към екологични теми и за интерес към природните науки и свързаните с тях професии. Това не само допринася за качеството на образованието в България, но и повишава общата култура на обществото като цяло. Увеличава шансовете за реализация на пазара на труда и допринася за една по-силна икономика и едно по-осъзнато общество в бъдеще.

Източници: 

http://www.teacher.bg/Article/Details/79203?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

“Образование без раници”