Национално състезание по математическа лингвистика в Пловдив

2094

Организацията и провеждането на състезанието се осъществява от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, email: omg_plovdiv@abv.bg .

Регистрация:

Регистрирането на учениците за участие следва да се извърши от ръководителите им в срок до 19.01.2018 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/t9LzJGvgqtMy9E1o1

Място на провеждането:

Състезанието ще се проведе в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Мутурков“, № 40.

Допълнителна информация:

За допълнителна инфoрмация: д-р Зара Данаилова-Стойнова – старши експерт по математика в РУО – Пловдив, тел. 032 63 18 44/ 0889 404 625.

Приложение: програма на състезанието

Източник: http://ruo-sofia-grad.com/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8