Национална ученическа конференция по гражданско образование – „Семейство – училище – общество“

2070

Срокът за подаване на заявките за участие е 15.01.2018 г.

Срокът  за изпращане на проектите е 20.02.2018 г.

Инициативата за конференцията е на екипа на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Добрич, със съдействието на училищното настоятелство, РУО – Добрич и  община Добрич.

В конференцията могат да участват всички ученици от IV до XII клас,  разпределени в три възрастови групи.

Източник:

http://ruo-sofia  grad.com/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8