Курс за преподаватели по английски език

1757

Посолството на САЩ предлага три места в онлайн курс за преподаватели по английски, който се провежда от World Learning. Темата на обучението е: „Интегриране на уменията за критично мислене с изучаването на културата като част от преподаването на английски език“. Обучението започва на 4 април 2018 г. и продължава 8 седмици.

За по-подробно описание на съдържанието и целите на курса и формуляр за кандидатстване, моля, свалете приложения файл.

Краен срок: 18 януари, 2018 г.

Източник: https://bg.usembassy.gov/bg/ae-e-teacher-courses-for-relo-belgrade-region-spring-2018-bg/