Конкурс на Етнографски музей на открито „Етър“

1620

Етнографски музей “Етър” организира конкурс:

Уведомявам Ви, че Етнографският музей на открито „Етър“ стартира конкурс за изработване на мартеници от гайтан.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите, децата и учениците.

Приложение: Регламент на конкурса

Източник: http://ruo-sofia-grad.com/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8