Проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал

1889

Националнa поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма “Еразъм+”, сектор „Училищно образование“. Проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал.

Уважаеми посетители,

Публикуванa e Националнaта поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма “Еразъм+”, сектор „Училищно образование“.

Поканата можете да намерите тук. – http://www.hrdc.bg/ed_files/file/Call_1_KA101(1).pdf

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секция K. Project Summary.

Успех на всички кандидати!

Източник: http://www.hrdc.bg